;

Gassvetsutrustning

53 produkter

Sortering:

Filtrera

Lagerlagda produkter (38 av 53)

Backventil AGA BV 12 för X11 / X21

BV 12 har låg vikt och hindrar inte arbetet med gassvets- och/ eller gasbrännare. Tryckfallet i backventilen är obetydligt. Kan användas upp till 16 bar och i temperaturområdet -30ºC till 50 ºC. Backventilen är märkt med gastyp, genomströmningsriktning, maximalt arbetstryck och tillverkare.
OBS ! Backventilen ersätter inte bakslagsspärren.

   

Bakslagsspärr AGA SAFE-GUARD-5

Skyddar svetsaren från genomgående bakslag, bakströmning och brand vid svetsning och skärning. Skall alltid användas för bränngaser och propan samt rekommenderas för oxygen. Eftersom oxygen ökar förbränningshastigheten bör bakslagsspärr även monteras på oxygenregulatorn.
Avsedd för följande gaser: Acetylen, hydrogen, propan, metan, MAP gaser och oxygen.
Med fem viktiga säkerhetsfunktioner:
-Stänger gastillförseln vid genomgående bakslag.
-Stoppar och släcker genomgående bakslag.
-Förhindrar bakströmning.
-Stänger gastillförseln vid överhettning (95°C).
-Enkel och effektiv återställningsfunktion.

   

Gasflaskpackning till AGA

Gasflaskpackningar.

   

Gaständare AGA

Gaständare består av en fjädrande stång med utbytbara tändstenar.

   

Handtag AGA X11

Tillbehör för X11.

   

Handtag AGA X21

Tillbehör för X21.

   

Läcksökningsspray AGA TL 4

Läcksökningsspray lämplig för täthetskontroll av alla system med gas eller luft under tryck. Sprayas direkt på det ställe som skall kontrolleras. Är ofarlig och innehåller inga vådliga ämnen.

Skadlig
   

Manometer AGA

Manometrar för Unicontrol.

   

Reduceringsventil AGA Fixicontrol HT

Regulator avsedd för små till medelstora gasuttag och hanterar all gassvetsning, lödning och värmning med munstycken max 2500 l/tim och gasskärning av material upp till 50 mm tjocklek. Finns för Acetylen och Oxygen. Utrustad med lättavlästa manometrar med gummiskydd. Regleringen av arbetstrycket görs med en ratt vilket gör regulatorn mycket smidig att arbeta med. Med koppling som dras åt med handkraft och passar utmärkt för mindre utrustning som flyttas ofta. Passar för svets- och skärbrännare X11. Levereras med manometerskydd, slangkoppling för gasslang Ø 5,0 mm, överfallsmutter och 3 extra O-ringar.

   

Reduceringsventil AGA Fixicontrol HT

Regulator avsedd för MIG/MAG- och TIG-svetsning. Finns för Mison/Argon och alla blandningar av Mison, Argon och Argonblandningar samt Koldioxid. Utrustad med en manometer för innehållstryck och rotameter som visar gasflödet i liter/min, samt en ergonomisk ratt för reglering av flödet. Snabb och smidig installation utan verktyg.

   

Reduceringsventil AGA Genie

Regulator med unik design, utformad speciellt för användning med Genie-flaskor försedda med enheten Digital Intelligence Unit (DIU). Konstruerad och tillverkad för att uppfylla de krav som normen EN ISO 2503 ställer. Godkända för inloppstryck på 300 bar. Regulatorer som är godkända med lägre tryck än 300 bar är inte kompatibla med Genie-flaskor. Varje försök att antingen modifiera eller med våld koppla en regulator till flaskan är mycket farligt. Därför är Genie-regulatorer det säkraste alternativet till din Genie-flaskan. Levereras med flödes- eller tryckmanometer. Eftersom regulatorerna anpassats till den digitala Genie-flaskan behövs ingen innehållsmanometer. Designad för att ge ett jämnt arbetstryck/flöde när flasktrycket sjunker. Är mindre än normala regulatorer och är anpassade för att skyddas av handtagen, vilket ger en optimerad säkerhet. Försedd med en övertrycksventil för att öka säkerheten ytterligare.
Max inloppstryck: 300 bar
Inloppsanslutning: W 30x2
Utloppsanslutning: G 3/8"

   

Reduceringsventil AGA Prosaver

Tvåstegsregulator för skyddsgas med flödesmätare och integrerad gassparfunktion. Ger ett optimalt gasflöde vid MIG/MAG och TIG svetsning. Minimerar "gaspuffen" vid starten i svetscykeln, vilket ger besparingar på gasförbrukningen. Mycket jämnt flöde 2 - 30 l/min, oavsett hur stort flasktrycket är. Utvecklad och anpassad för MISON® skyddsgaser. Fungerar även utmärkt till andra argon och argonblandningar.
Prosaver Double Flow: Med två flödesmätare, en för skyddsgas och en för rotgas.
Prosaver Formier: Ger ett jämnare gasflöde och bättre resultat med rotgas.

   

Reduceringsventil AGA Smoothflo

Användarvänlig regulator som ger mycket jämnt gasflöde, stabilt tryck under hela flaskans livslängd och en mycket hög säkerhetsnivå. Patenterad regulatorteknik vilket ger ett exakt gasflöde oavsett flasktryck. Ny typ av inkapslad ventil som kan liknas vid en kolvventil och som ersätter den gamla membrantekniken. Konstruktionen gör att regulatorn har bättre prestanda och är säkrare än traditionella industriregulatorer. Patenterad och manipuleringssäker säkerhetsventil är inbyggd i den inkapslade ventilen. Regulatorratten går från min- till maxtryck på endast tre varv. Säkerhetsanslutning mot gasflaskan, skulle gasflaskan välta med öppen flaskventil så bryts anslutningsröret på regulatorn och gasflödet stängs på ett säkert och kontrollerat sätt. Skyddande hölje som är damm-, vatten- och slagtåligt. Regulatorkropp tillverkad av gjuten zink och smidd mässing för lång livslängd. Utvecklad och anpassad för följande gaser: acetylen, Odorox/oxygen och Mison/argon.
Godkänd och testad enligt Apragaz simulerade oxygen-bränningstest AS 4267. Tillverkad och certifierad enligt ISO EN 2503 och TUV-godkänd.

   

Reduceringsventil AGA Unicontrol 100 HT

Regulator avsedd för MIG/MAG- och TIG-svetsning. Finns för Mison och alla blandningar av Mison, Argon och Argonblandningar. Förinställd på arbetstrycket 2,5 bar för att ge en noggrann flödesinställning. Snabb och smidig installation utan verktyg. Flödet avläses vid kulans/svävkroppens överkant. Levereras med slangkoppling för 5,0 mm slangdiameter och 3 extra O-ringar.

   

Reduceringsventil AGA Unicontrol 300 HT

Regulator avsedd för MIG/MAG- och TIG-svetsning. Finns för Mison/Argon och alla blandningar av Mison, Argon och Argonblandningar, samt Koldioxid. Utrustad med innehållsmanometer och flödesmanometer som visar gasflödet i liter per minut, samt en enda ratt för reglering av gasflödet. Snabb och smidig installation utan verktyg. Levereras med slangkopplingar för Ø 5,0 och 6,3 mm slangdiameter, överfallsmuttrar och 3 extra O-ringar.

   

Reduceringsventil AGA Unicontrol 500

Regulator avsedd för för användning med de flesta industrigaser och kan hantera alla typer av gassvetsning, värmning och lödning och gasskärning av material med tjocklekar upp till 300 mm. Stabilt arbetsflöde och utloppstryck genom hela svetsprocessen. Utrustad med lättavlästa manometrar och arbetstrycket regleras med en enda ratt. Passar för svets- och skärbrännare X11 och X21. Levereras med slangkopplingar för slangdiametrarna Ø 5,0 och 6,3 mm, överfallsmuttrar och 3 extra O-ringar eller packningar.
* Med sexkantmutter
** Med HT-mutter (för handåtdragning)

   

Reduceringsventil AGA Unicontrol 500 Propan

Regulator avsedd för propangas. Stabilt arbetsflöde och utloppstryck genom hela svetsprocessen. Utrustad med lättavläst manometer och arbetstrycket regleras med en ratt. Koppling med sexkantsmutter. Levereras med slangkopplingar för slangdiametrarna Ø 5,0 och 6,3 mm, överfallsmuttrar och 3 extra packningar.

   

Rensnålsats 12 st

Räfflade rensnålar i plastask för rensning av utloppskanaler i svets- och skärmunstycken.

   

Skarvkoppling AGA

Skarvstycke för gasslangar.

   

Skärinsats för AGA X11

Tillbehör till X11.

   

Skärinsats för AGA X21

Skärinsatser för X21.

   

Skärmunstycke AGA Coolex A 311 - Acetylen

För acetylen. Ett 3-kontätande skärmunstycke för tryckbrännare med kylflöde till skäroxygenkanalen. För maskinskärbrännare X541 och motsvarande äldre modeller. Handskärbrännare X11 tryckbrännare och X21.

   

Skärmunstycke AGA HA 121 - Acetylen

För acetylen. Plantätande ringlågemunstycke med cylindrisk skärkanal och ringformig värmelåga för injektorbrännare. För brännare X501 och X21 injektor.

   

Skärmunstycke AGA HA 411 - Acetylen

För acetylen. 1-delsmunstycke med sticklågor. (OBS munstycke nr 5 för skärning i godstjocklekar 50-100 mm endast kan användas i X 11-utrustning tillverkad efter 1987). För brännare X11 injektor.

   

Skärmunstycke AGA Jetgrover - Acetylen

För acetylen. 2-delat slitslågemunstycke för gasmejsling. För handskärbrännare X21 injektor och motsvarande äldre modeller.

   

Skärmunstycke AGA MA 133D - Acetylen

För acetylen. Plantätande 2-delat slitslågemunstycke för injektorbrännare. Lämpligt för all gasskärning upp till 300 mm godstjocklek. För handskärbrännare X501. Maskinbrännare BM 31 CF, Jetstream och X21 injektor.

   

Skärstöd för AGA X11/X21

Skärstöd för X11 och X21.

   

Slangsockel AGA

Slangsockel för regulatorer och stora brännare.

   

Snabbkoppling AGA

Snabbkopplingar som passar till alla AGA:s regulatorer (även äldre modeller) och gör byten av slangar och brännare lättare och utan hjälp av verktyg.

   

Svets- och skärbrännare AGA X11 Pro

Sats med svets- och skärbrännare utformad för dig med grundläggande svetsbehov. Anpassad för bilverkstad, inom lantbruk eller svetsar i garage, där svetsning inte är fokus i den dagliga verksamheten. För skärning, svetsning, lödning och värmning, nu med ett runt handtag, värmeinsats och en gaständare. Levereras i ett skyddande fodral.
Leveransinnehåll: Runt X11-handtag, skärinsats 90° injektor, svetsinsats 315 l/h, värmeinsats 1000 l/h, skärmunstycke HA411-2, backventil BV12, rensnålar, skärtabell, koppling, mutter, packning, gaständare och instruktioner.

   

Svets- och skärbrännare AGA X11 Pro Plus

Komplett sats med svets- och skärbrännare, anpassad för dig som är en professionell svetsare, som regelbundet arbetar med skärning eller svetsning. För skärning, svetsning, lödning och värmning, med ergonomiskt handtag. Levereras i en skyddande väska av hårdplast.
Leveransinnehåll: Ergonomiskt X11-handtag, skärinsats 90° injektor, svetsinsatser 160 l/h, 315 l/h, 500 l/h, 800 l/h, värmeinsats 1000 l/h, skärmunstycken HA411-2, HA411-3, backventil BV12, rensnålar, fast nyckel, skärtabell, koppling, mutter, packning, skärstöd, gaständare och instruktioner.

   

Svetsinsats för AGA X11

Tillbehör för X11.

   

Svetsslang Blå/Röd

Slitstarkt räfflat yttergummi av SBR/NR med god väder- och ozonbeständighet, svart innertub av SBR/HSBR/NR och inlägg av polyester. Rött yttergummi: acetylen. Blått yttergummi: oxygen. Uppfyller kraven enligt EN 559.
Användningsområde: En lätt och smidig slang för svetsgaser, men kan även med fördel användas som tryckluftslang.
Temperaturområde: -30°C - +70°C.
*Bobin

   

Svetsslang TRELLEBORG Pluton 20

Gummislang för svetsgastillförsel.
Konstruktion
Innertub: SBR/NR, svart, slät.
Armering: Syntetisk textil.
Yttertub: EPDM, röd för acetylen, blå för oxygen, slät.
Temperaturområde: -30°C till +80°C.
Godkännande: EN 559 och ISO 3821.

   

Svetsslang tvilling

Innertub av svart slät SBR/NR. Armering av spiraliserad textilcord. Yttertub blå och röd slät NR/EPDM. Slangen uppfyller kraven enligt EN 559 och ISO 3821.
Användningsområde: Tvillingslang för svetsgas.
Temperaturområde: -30°C - +70°C.
*Bobin.

   

Svetsslang tvilling AGA

Tvillingslang med kompressionskopplingar och backventiler.
307680 och 305880 passar handtag med 1/4" anslutning (X11).
305034 passar handtag med 3/8" anslutning (X21, X501, X511, X311).

   

Svetsslang tvilling TRELLEBORG Pluton Twin

Tvillingsvetsslang för svetsgastillförsel. Flexibel. Lång och säker livslängd. Speciellt ozon- och väderbeständigt yttergummi. Flamsäker. Välmärkt med gasnorm och datummärkning. Slangen uppfyller EN 559 och ISO 3821.
Konstruktion:
Innertub: SBR/NR.
Armering: Syntetisk textil.
Yttertub: EPDM.
Temperaturområde: -30°C till +80°C.
Märkning: PLUTON (SV 20060) varumärke.
Utförande: Slätt.
Färg: Röd för brännbara gaser, t.ex. acetylen, blå för oxygen (syrgas).

   

Värmeinsats för AGA X11

Värmeinsats för X11.

   

Beställningsvaror (15 av 53)

Dubbeluttag AGA

Uttag för dubbelt gasuttag från en flaskregulator.

   

Gaständare pistolmodell

Pistolmodell. Nitad och lackerad. Kort stift.

   
Testing...
Markerade fält måste fyllas i!
E-postadressen felaktigt angiven!
Vi tackar f¨r mailet, och tar kontakt med dig sänart vi kan.
Något gick fel, och meddelandet kunde inte levereras!
Aktuell produkt är inte lagerlagd; välj en annan produkt.
Det finns inga varor i kundvagnen!
Ändringarna i kundvagnen måste sparas eller ångras innan ordern kan läggas!
En eller flera artiklar saknar obligatorisk textrad!
Ange ett namn på listan!
Vill du ta bort den valda inköpslistan?
Orsak till borttaget måste anges!
Vill du attestera och verkställa ordern?
Vill du neka och makulera ordern?
Artikelsökning
Om flera konton finns
Lösenordet är inte korrekt bekräftat!
IMAB Halmstad
För att användarkontot ska kunna läggas upp måste en kontoansökan fyllas i, skrivas under med namnteckning och skickas in till oss. Använd knappen längst ner på sidan för att öppna kontoansökan i ett nytt fönster!
{0} artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
Antalsinformation felaktigt angiven!
Vill du ta bort alla artiklar från kundvagnen?
Innehållet i punchout-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avbryta hanteringen av denna punchout-order?
App-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avsluta hanteringen av denna app-order?
Artikeln finns ej!
Betalningen avbruten av användaren, ordern ej lagd!
Artikeln kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Artiklarna kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Ta bort artikeln från kundvagnen?
Vill du hämta den sparade kundvagnen och ta bort den från listan? Den befintliga kundvagnen kommer att tömmas, och ersättas med innehållet i den sparade kundvagnen.
Vill du ta bort den sparade kundvagnen?
Ange del av kundnamn eller kundnummer på två eller fler tecken!
Ditt köp kan inte genomföras; ransonbeloppet är överskridet.
1 artikel har lagts i kundvagnen
artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
/katalog/sokfts/

Logga in

Välkommen

Som inloggad kan du handla hos oss och se priser.

Bruten förpackning

Vi föreslår ett annat antal för att köpa en hel förpackning.

Du har valt att köpa 0 .
Varje förpackning innehåller 0 .

0

Spara eller hämta kundvagn

Inga sparade kundvagnar finns