;

Fogmassor, Silikoner, Fogskum, Fogsprutor

139 produkter

Sortering:

Filtrera

Lagerlagda produkter (70 av 139)

ADAPTER F PÅSE 600ML INH=5

ADAPTER F PÅSE 600ML INH=5

   

AKRYLFOGMASSA 504

Danaseal Acryl 504 är en plasto-elastisk phthalat-fri vattenbaserad fogmassa som kan övermålas. Den härdar genom avdunstning av vatten. Danaseal Acryl 504 användes till fogning omkring dörrar och fönster, mellan gipsskiljeväggar, fogning vid karmar och fotlister samt till utfyllning av sprickor, skivskarvar, rörgenomgångar m.m. Fogmassan är även utmärkt till konstruktion av ljudfogar.
Kan användas på ytor som t.ex. betong, tegel, glas, trä, de flesta målade ytor, aluminium m.m. utan behov av primer.

   

Akrylfogmassa SIKA Sikacryl-105 Professional

Akrylfogmassa för tätning inomhus. Kan med fördel användas för akustiktätning, tätning av sprickor, håligheter och andra öppningar. Ljuddämpande egenskaper. Övermålningsbar. Bra vidhäftning mot många olika underlag. Lättarbetad. Lösningsmedelsfri. Ftalatfri. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.
Temperaturbeständighet: -25°C till +70°C efter torkning.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

BOTTNINGSLIST 980 RUND IHÅLIG SLUTNA CELLER

Fogband 980 används som bottningslist vid fogning med elastiska fogmassor, för att säkra korrekt dimensionering samt att fogmassan inte häftar på fogens botten. Därmed uppnås förbättrande och viktiga egenskaper och även en längre hållbarhet av fogen.
Fogband 980 består av runda profiler med stängda celler och kan därför användas för såväl utvändiga som invändiga fogar.
Fogband 980 levereras i diameter från 6 mm – 50 mm.

   

Bottningslist SIKA

Bottningsmaterial för fogmassor. Polyetencellplast med slutna celler.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

BRANDFOG FIRE GUARD A+ 566 VIT 300ML

Fire Guard A+ 566 är en plastisk vattenbaserad acrylfogmassa.
Används i samband med passiv brandtätning av fogar kring rörgenomföringar genom vägg och mellan etagevåningar. Vid bestämda fog konstruktioner kan fogar bestående av Fire Guard A+ 566 uppnå brandklass EI 120 min.
Fire Guard A+ 566 expanderar vid uppvärmning och tätar därför effektivt mot rök, gas och eld.
Fire Guard A+ 566 innehåller inga organiska lösningsmedel, halogener eller asbest.
Fire Guard A+ 566 är testad enl.. DS EN 1366-3: 2004
För fogkonstruktioner där Fire Guard A+ 566 är godkänd, se MK-godkännande MK 6.10/1807.

   

Brandfogmassa SIKA Sikacryl-621 Fire+

Brandhämmande, svällande, ftalatfri akrylfogmassa för inomhus brandtätning av brandceller. Upprätthåller brandmotstånd i vägg och golv vid genomföringar eller linjär fogning. Upp till 4 timmar brandmotstånd. 1-komponentsprodukt, klar att använda och lätt att applicera. Ljuddämpande egenskaper. Kan användas i kombination med SikaSeal-626 Fire Board+, SikaSeal-627 Fire Collar+ och SikaSeal-629 Fire Wrap+.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Brandfogmassa SIKA Sikasil-670 Fire

1-komponents neutralhärdande brandhämmande brandskyddsilikon för inom- och utomhusbruk. Lämplig till applikationer inom bygg- och industrisektorn där krav ställes på hög flambeständighet hos inblandade material.
Underlagstemperatur: +5°C till +40°C.

Skadlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Sunda Hus
   

Brandfogmassa SOUDAL Firecryl FR

Brandsäker övermålningsbar fogmassa med upp till 4 timmars brandmotstånd. Expanderande vid temperaturer över 250°C. Förhindrar rök och lågor att tränga igenom fogar och öppningar.

   

Brandfogskum SIKA Boom-420 Fire

1-komponents, brandhämmande och högexpanderande polyuretanskum för inomhusbruk. Kan appliceras med medföljande munstycke eller pistol. Med säkerhetsventil för möjlighet till längre lagring. Härdat skum kan slipas, målas och skäras. Hindrar brandspridning i upp till 180 minuter enligt EN 1366-4.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Bygg- och sanitärsilikon SIKA Sikasil-C

Högelastiskt neutralhärdande. Kombinerad bygg- och sanitärsilikon.
Användningsområde: Som generell byggsilikon vid fogning runt dörrar och fönster, vid genomföringar o.dyl. Som sanitärsilikon vid fogning i badrum, duschkabiner, kök o.dyl. Antimögelbehandlad. Ej övermålningsbar. Hälsoskadlig. Rörelseförmåga ± 25%.
Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.
Temperaturbeständighet: -40°C till +150°C.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

FOGLIM CLEAR TACK 542

Clear Tack 542 tillhör en ny generation av MS-fogmassor som inte innehåller isocyanat. Den är baserad på hybridpolymer som kombinerat de bästa egenskaperna från silikon och polyurethan. Fogmassan härdar genom luftfuktighet. Clear Tack 542 är luktfri, snabbhärdande, övermålningsbar. Clear Tack 542 får endast användas för fogning inomhus. Vid använding som lim kan Clear Tack 542 används både inomhus och utomhus.

   

FOGLIM COMBI TACK 547

Combi Tack 547 tillhör en ny generation av MS-fogmassor som inte innehåller isocyanat. Den är baserad på hybridpolymer som kombinerat de bästa egenskaperna från silikon och polyurethan. Fogmassan härdar genom luftfuktighet. Combi Tack 547 är luktfri, snabbhärdande, övermålningsbar och har mycket god beständighet mot klimatpåverkan. Combi Tack 547 används till skarvar i karosseri-, skepps- och containerindustrin, där det önskas en hård och beständig limning/fogning. Combi Tack 547 är dessutom lämplig till fogar i trä och betonggolv.
Combi Tack 547 är godkänd för indirekt kontakt med livsmedel.

   

FOGLIM INDUSTRISEALER 555

1-komponent SMP-lim och fogförsegling för bygg och industri.
Produktbeskrivning & användning:
Industri-Sealer 555 är ett neutral fukthärdande lim och fogförsegling, fri från lösningsmedel och isocyanater. Bildar en stark och samtidigt elastisk limfog, som upptar spänningar mellan element och byggnadsdelar eller fixerar komponenter på vägg, tak och golv. Industri-sealer 555 är luktfri, snabbhärdande och har en väldigt bra beständighet mot klimatiska påverkningar.
Industri-Sealer 555 kan användas i t ex skiv-, karosseri-, rör- och element- industrin. Häftar på ett brett urval av material; metaller, trä, coatade ytor, glasfiber, kompositmaterial m.m.
Fysiska / kemiska data:
Lim:
Typ: Fukthärdande, neutral Silan Modifierad Polymer (SMP), 1-komponent
Fungicidbehandlad: Nej
Konsistens: Tixotropisk massa Hållbarhet: Minimum 1 år i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring.
Limfog:
Övermålningsbar: Ja.
Hårdhet: 40-46 Shore A (ISO 868)
Brytstyrka: 2,1 N/mm2 (ISO 37)
Töjbarhet: 300% (ISO 37)
Beständighet:
Temperatur: ca -40°C till +90°C
Klimatisk åldring: God

   

FOGLIM PU 534

PU Foglim 534 är en snabbhärdande 1-komponent högelastisk polyurethanfogmassa för limning och tätning inom bygg och industri.
Utmärkt för tätningsfogar mellan byggelement, tätning och limning av tegel, nockpannor, paneler, lister m.m. Även lämplig till skarvar i karosseri- och containerindustri.
PU Foglim 534 har god vidhäftning till de flesta byggmaterial utan primer.
Fogmassan har hög åldningsbeständighet och är övermålbar.
Endast för kommersiellt bruk.

   

FOGMASSA CONTRACTOR PF 552

Danaseal Contractor PF 552 tillhör den nya generationen av hybrid-polymer fogmassor, som kombinerar de bästa egenskaperna från silikon- och polyurethan-fogmassor. Fogmassan härdar genom en reaktion med luftens fuktighet och bildar en elastisk fog som kan klara rörselser upp till +/- 25%.Danaseal Contractor PF 552 är helt luktfri, ftalatfri, neutral och snabbhärdande, kan övermålas och har utmärkt beständighet mot klimatiska belastningar.Danaseal Contractor PF 552 används till nästan alla former av byggobjekt både ute och inomhus. Den är speciellt lämplig till expansionsfogar, fasadfogar och tätningsobjekt där man tidigare skulle valt silikonfogmassa, men nu önskar byggfogens övermålningsbarhet och anpassningsbarhet.Danaseal Contractor PF 552 uppfyller kraven i ISO 11600 F25 HM.Danaseal Contractor PF 552 är godkänd enligt Emicode EC 1PLUS

   

Fogmassa SIKA SikaHyflex-402 Connection

1-komponents fukthärdande, lågmodulär och elastisk fogmassa för fogning i de vanligaste applikationerna. För inom- och utomhusbruk. Goda appliceringsegenskaper, lättsprutad och lättglättad. Mycket god vidhäftning på de flesta förekommande byggnadsmaterial. Låg belastning på vidhäftningsytorna. Mycket god väder- och åldringsbeständighet. Övermålningsbar (gör förtest). Bildar en vattentät fog med goda mekaniska egenskaper. Primerfri i de flesta applikationer. Lukt-, lösningsmedels- och ftalatfri. Förblir elastisk i kallt klimat. Rörelseförmåga ± 25%.
Användningsområde: Rörelse- och anslutningsfogar, fasadelement, balkonger och altaner, fönster och dörrkarmar, prefabelement, stödmurar, skiljeväggar, hålkäl etc.
Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.
Temperaturbeständighet: -40°C till +90°C.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Fogmassa SIKA Supermastic-3

1-komponent, plastisk skinnbildande fogmassa, baserad på polymeriserande oljor. God vidhäftning mot betong, tegel, puts, trä, sten, klinker, metall, glas mm och behöver ingen förstrykning med primer. Missfärgar inte omgivande material och kan övermålas med de flesta vanliga färger. Används för tätning av fogar med begränsad fogrörelse, runt fönster, dörr-, vägg- och balkongpartier, som tätningsmassa under nock- och takpannor, vid olika typer av plåt- och ventilationsarbeten samt vid rörgenomföringar.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

FOGMASSA TAKTÄT 543

Taktätt 543 är en 1-komponents bitumen baserad lim- och tätningsmassa för takpapp mot takpapp och andra byggmaterial.
Taktätt 543 används till kantlimning av ny takpapp, till kallimning av takpapp och tätningsmaterial mot tex skorstenar, takfönster samt till reparationer av takpapp.
Bildar en plastisk elastisk limfog, som tåler mindre rörelser. Häftar på tegel, eternit, zink, takpapp, asfalt med mera.

   

FOGPISTOL H-40PS PROFFS

FOGPISTOL H-40PS PROFFS

   

FOGPISTOL POWERFLOW

Fogpistol i kraftigt metallutförande med hög utväxling på 2,5kP. Lämplig för tröga massor.

   

FOGPISTOL SKELETT ORANGE M KROK

FOGPISTOL SKELETT ORANGE M KROK

   

Fogskrapa silikon

Skrapa för att ta bort gamla silikonfogar.

   

FOGSKUM BYGG EXTRA 601 ISOCYANATFRITT 500ML

Byggskum Extra 601 är en ny typ av fogskum, helt utan isocyanater, och baserat på den senaste teknologin, vilket ger flera unika egenskaper:
? Isocyanatfritt – omfattas inte av härdplastkungörelsen
? Permanent elastiskt fogskum
? Högt termiskt och akustiskt isoleringsvärde
Byggskum Extra 601 har låg efterexpansion, och fäster på de flesta byggmaterial som trä, betong, sten, gips, metall, PVC och polystyren.
Används för att täta och isolera runt fönster- och dörrkarmar, rörgenomföringar, i hålrum, mellan väggelement m.m.

   

FOGSKUM NBS PU HELÅR 583 750ML

NBS PU Åretruntskum 583 för NBS Pistol är specielt utveklat för pressesions-arbete i fogar, vid en temperaturer ned till –5°C. Med hjälp av pistolen uppnås kontrollerad expansion, som gör det lättare att applicera rätt mängd. Anvends vid montering av dörrar och fönster, för isolering och ljudreduceriing, mellan betongelement m.m. NBS PU Åretruntskum 583 binder och isolerar utmärkt. Fäster mot de flesta byggmaterial (dock inte polyethylen, teflon, silicon och liknande limavisande ytor). Tänk på att PU-skum inte klarar solljus (UV-ljus), och därför alltid skall skyddas / övermålas. Innehåler inte CFC, HFC eller HCFC drivmedel.

Bedömd av Sunda Hus
   

FOGSKUM PU HELÅR 582

PU Åretruntskum 582 är ett 1-komponent polyurethanskum, specielt utvecklatt för användning vid temperaturer ned till –10°C.
Används vid montering av dörrar och fönster, isolering och ljudämpning, utfylning av mindre håligheter och hålrum. PU Åretruntskum 582 binder och isolerar utmärkt. Fäster mot de flesta byggmaterial (dock inte polyethylen, teflon, silicon och liknande limavisande ytor). Tänk på att PU-skum inte klarar solljus (UV-ljus), och därför alltid skall skyddas / övermålas. Innehåler inte CFC, HFC eller HCFC drivmedel.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Fogskum SOUDAL Comfort All Season

Återanvändningsbart PU-skum för fyllning av små och stora håligheter i tak, runt dörr- och fönsterkarmar, vägghåligheter, rörarbete och kabeldragningar. Återanvändningsbar i upp till 6 veckor efter första användningen. Med Genius Gun-handtag som gör att man inte behöver någon pistol.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
   

Fogskum SOUDAL Flexifoam GUN All Season

Flexibelt PU-skum. Absorberar upp till 50% av rörelserna och ger därför en lång termisk och akustisk isolering. Möjliggör justering av karmar eftersom att produkten inte pressar mot dem. Låg expansion. Används tillsammans med skumpistol. Brandklass B2 enligt DIN 4102.
Uppfyller kraven enligt GEV EMICODE EC1+.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
   

Fogskum SOUDAL Genius Gun Flexi

1-komponents, självexpanderande och flexibelt PU-baserat fogskum. Skummet härdar och förblir helt flexibelt. Avsett att användas till montering av fönster- och dörrkarmar, fyllning av håligheter, tätning av alla typer av öppningar i takkonstruktioner, applicering av ett ljudabsorberande skikt samt förbättring av termisk isolering i kylsystem. Hög fyllningskapacitet. God vidhäftning på alla ytor (utom PE, PP och PTFE). Högt isoleringsvärde, termiskt och akustiskt. Mycket bra limningsegenskaper. Låg expansion. Elastisk och komprimerbar. Freonfritt. Snabb härdning. Ej UV-resistent.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
   

Fogskum SOUDAL Genius Gun SMX

1-komponents, isolerande och självexpanderande fogskum. Isocyanatfritt. Avsett att användas till montering av fönster- och dörrkarmar, fyllning av håligheter, tätning av alla typer av öppningar i takkonstruktioner, applicera en ljudplatta och att förbättra termisk isolering i kylsystem. Hög fyllningskapacitet. God vidhäftning på alla ytor (utom PE, PP och PTFE). Högt isoleringsvärde, termiskt och akustiskt. Mycket bra limningsegenskaper. Låg expansion. Freonfritt. Ej UV-resistent.

Brandfarlig
   

Fogskum TEC7 Purpro helår

Skum för fogning, isolering och montering. Kan användas till värme-, köld- och ljudisolering. Utmärkt fäste på de allra flesta ytor, förutom polyethylene, polypropylen, PTFE och några syntetiska material. Låg expansion, max 20%. Snabb härdning, 60 minuter, med permanent flexibilitet. Helårs byggskum, temperaturbeständig från -40°C till +110°C. Kan användas ner till -10°C, transporteras ner till -20°C. Härdat skum kan övermålas och slipas. Ruttnar inte och smular inte sönder. UV-stabil. Är resistent mot myror och andra svenska insekter. Används tillsammans med skumpistol. Brandklass B1.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Fogskum/Vinterskum DANA NBS 583

Speciellt utvecklat för precisionsarbete i fogar, vid temperaturer ned till -10°C. Med hjälp av pistolen uppnås kontrollerad expansion, som gör det lättare att applicera rätt mängd. Används vid montering av dörrar och fönster, för isolering och ljudreducering, mellan betongelement m.m. Binder och isolerar utmärkt. Fäster mot de flesta byggmaterial (dock inte polyethylen, teflon, silicon och liknande limavvisande ytor).
Tänk på att PU-skum inte klarar solljus (UV-ljus), och därför alltid skall skyddas/övermålas.
Innehåller inte CFC, HFC eller HCFC drivmedel.

Bedömd av Sunda Hus
   

Fogskum/Vinterskum DANA PU 582

1-komponent polyurethanskum, speciellt utvecklat för användning vid temperaturer ned till -10°C. Används vid montering av dörrar och fönster, isolering och ljuddämpning, utfyllning av mindre håligheter och hålrum, samt som tätning av brunnsringar och avloppsrör. Binder och isolerar utmärkt. Fäster mot de flesta byggmaterial (dock inte polyethylen, teflon, silicon och liknande limavvisande ytor).
Tänk på att PU-skum inte klarar solljus (UV-ljus), och därför alltid skall skyddas/övermålas.
Innehåller inte CFC, HFC eller HCFC drivmedel.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Fogskumrengöring DANA PU 599

Borttagningsmedel som effektivt avlägsnar härdat PU-skum och PU-lim på flesta ytor. Används på både vågräta och lodräta ytor, som t.ex. tegel, fönsterbänkar, fönster och dörrkarmar, golv och tyg.

Brandfarlig
Skadlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Fogskumrengöring SIKA SikaBoom Cleaner

Lösningsmedelsburet rengöringsmedel för rengöring av SikaBoom fogskumpistoler efter användning. Avlägsnar effektivt ohärdat skum från pistolerna och spolar rent ventiler och rör. Kan även användas för rengöring av ohärdat skum på andra ytor och för att avlägsna fett från feta underlag.
Temperaturområde: +5°C till +35°C.

Brandfarlig
Skadlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

FOGSPETS VRIDBAR

FOGSPETS VRIDBAR

   

Fogspruta DEWALT DCE581N 18 V utan batteri

Sladdlös fogspruta 18 V Li-Ion med hållare för både 310 ml och 600 ml patroner. Tryckkraft på 2500N (254 kg). Räfflat gummigrepp. Variabel hastighetsreglering. Hållbar kolv med auto-back och anti-dropp funktion. Utbytbara patronhållare. LED-belysning.
Standardutrustning: Patronhållare 310 ml och patronhållare 600 ml.
Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

   

Fogspruta ILLBRUCK PLP

Handdriven fogspruta för 600 ml påsar. Aluminiumrör.

   

Fogspruta MILWAUKEE C18 PCG 600A-0B 18 V utan batteri

Kraftfull fogspruta 18 V Li-Ion för 600 ml patroner. Upp till 4500 N (459 kg) i tryckkraft. Elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri. Lämplig för uretaner och lim med hög viskositet. Autoreverseringsfunktion hindrar materialet från att tränga ut när strömbrytaren släpps. Hastighetsreglering i 6 steg. Stor robust kolv garanterar konstant flöde, reducerar tillbakaslag och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen. Individuell cellövervakning. Batteriindikator. LED-belysning.
Leverans utan batteri, laddare och förvaringsväska.

   

Fogspruta MILWAUKEE C18 PCG 600A-201B 18 V

Fogspruta 18 V med upp till 4500 N (459 kg) i tryckkraft. REDLINK elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri. Lämplig för uretaner och lim med hög viskositet. Autoreverseringsfunktion - hindrar materialet från att tränga ut när du släpper strömbrytaren. Hastighetsreglering i 6 steg. Stor robust kolv design garanterar konstant flöde, reducerar tillbakaslag och ser till att all fogmassa pressas ut ur patronen. Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd. Batteriindikator och LED ljus. REDLITHIUM-ION™ batteri genererar upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x längre livslängd och klarar -20°C. Flexibelt batterisystem, passar samtliga M18 batterier.
Standardutrustning: 1 st 2,0 Ah Li-Ion batteri, batteriladdare och förvaringsväska.

   
Testing...
Markerade fält måste fyllas i!
E-postadressen felaktigt angiven!
Vi tackar f¨r mailet, och tar kontakt med dig sänart vi kan.
Något gick fel, och meddelandet kunde inte levereras!
Aktuell produkt är inte lagerlagd; välj en annan produkt.
Det finns inga varor i kundvagnen!
Ändringarna i kundvagnen måste sparas eller ångras innan ordern kan läggas!
En eller flera artiklar saknar obligatorisk textrad!
Ange ett namn på listan!
Vill du ta bort den valda inköpslistan?
Orsak till borttaget måste anges!
Vill du attestera och verkställa ordern?
Vill du neka och makulera ordern?
Artikelsökning
Om flera konton finns
Lösenordet är inte korrekt bekräftat!
IMAB Halmstad
För att användarkontot ska kunna läggas upp måste en kontoansökan fyllas i, skrivas under med namnteckning och skickas in till oss. Använd knappen längst ner på sidan för att öppna kontoansökan i ett nytt fönster!
{0} artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
Antalsinformation felaktigt angiven!
Vill du ta bort alla artiklar från kundvagnen?
Innehållet i punchout-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avbryta hanteringen av denna punchout-order?
App-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avsluta hanteringen av denna app-order?
Artikeln finns ej!
Betalningen avbruten av användaren, ordern ej lagd!
Artikeln kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Artiklarna kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Ta bort artikeln från kundvagnen?
Vill du hämta den sparade kundvagnen och ta bort den från listan? Den befintliga kundvagnen kommer att tömmas, och ersättas med innehållet i den sparade kundvagnen.
Vill du ta bort den sparade kundvagnen?
Ange del av kundnamn eller kundnummer på två eller fler tecken!
Ditt köp kan inte genomföras; ransonbeloppet är överskridet.
1 artikel har lagts i kundvagnen
artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
/katalog/sokfts/

Logga in

Välkommen

Som inloggad kan du handla hos oss och se priser.

Bruten förpackning

Vi föreslår ett annat antal för att köpa en hel förpackning.

Du har valt att köpa 0 .
Varje förpackning innehåller 0 .

0

Spara eller hämta kundvagn

Inga sparade kundvagnar finns